HƯỚNG DẪN

Cách cài đặt Geo Proxy

B1: Mở Google Chrome lên hoặc nếu chưa có CLICK VÀO ĐÂY TẢI VỀ

B2: Trong Google Chrome gõ https://chrome.google.com/webstore/detail/pooljnboifbodgifngpppfklhifechoe?utm_source=chrome-ntp-icon
  


B3: Click vào nút THÊM VÀO CHROME
B4: Click vào nút THÊM

B5: CLICK VÀO BIỂU TƯỢNG CHỮ G MÀU XANH BẮT ĐẦU XÀI GEO PROXY

B6: TRONG GEO PROXY CHỌN NƯỚC MUỐN SỬ DỤNG VÀ BẤM SEARCH SAU ĐÓ CHỌN IP RỒI VÀO TRANG BET ĐÁNH BÌNH THƯỜNG
B7: NẾU KO TÌM THẤY NƯỚC + IP NÀO SỬ DỤNG ĐƯỢC THÌ VÀO PHẦN LIÊN HỆ
This website was built using N.nu - try it yourself for free.(info & kontakt)